NHỚT CHUẨN BROOKFIELD
Viscosity Standards

NHỚT CHUẨN BROOKFIELD – Viscosity Standard

Hãng sản xuất: Ametek Brookfield – Mỹ

Đặc điểm và ứng dụng:

Thông thường để hiệu chuẩn máy đo độ nhớt Brookfield cần phải sử dụng nhớt chuẩn

Nhớt chuẩn là chất lỏng Newton có độ chính xác đến ± 1% giá trị độ nhớt. Ưu điểm nổi bật là độ ổn định nhiệt độ tuyệt vời và ít nhạy cảm với nhiệt độ hơn so với các loại dầu chuẩn.

Được chứng nhận bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Cung cấp với quy cách chai thủy tinh 500mL kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Độ chính xác: ± 1% giá trị độ nhớt

Ổn định nhiệt độ tốt

Được khuyến nghị sử dụng với hầu hết các máy đo độ nhớt Brookfield

Tiết kiệm chi phí

Giá trị độ nhớt đặc biệt và hiệu chuẩn nhiệt độ có thể sản xuất theo yêu cầu

Các loại nhớt chuẩn Brookfield -Viscosity Standard:

CAP oil fluids: sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn cho các dòng máy đo độ nhớt CAP

General purpose oil: sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn cho các dòng máy đo độ nhớt cone/plate, rheometer

General Purpose Silicone: sử dụng để kiểm tra cho các dòng máy đo độ nhớt  thông dụng của Brookfield

NHỚT CHUẨN BROOKFIELD - Viscosity Standard

High Temperature Silicone Fluids: sử dụng cho phụ kiện thermosel

Krebs Viscometer Oil Fluids: sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn cho các dòng máy đo độ nhớt KU

 

Danh mục: BROOKFIELD

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
MÁY PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CTX
CTX Texture Analyzer
MODEL: CTX
MÁY PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CT3
CT3 Texture Analyzer
MODEL: CT3
MÁY ĐO ĐỘ RƠI CỦA BỘT
PFT Powder Flow Testers
MODEL: PFT
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN,MỰC IN
KU-3 Viscometer
MODEL: KU3
Scroll Up