RỒNG TIẾN - ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI
SẢN PHẨM NỔI BẬT
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN
Gravity Convection Ovens
MODEL: SGO SERIES
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN
Glossmeter
MODEL: GL0010, GL0030
MÁY PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CTX
CTX Texture Analyzer
MODEL: CTX
MÁY TIỆT TRÙNG UHT
UHT Heat Exchanger Econo-Lab
MODEL: MK II
MÁY CHIẾT XƠ BÁN TỰ ĐỘNG
Fiber Analyzers
MODEL: FIWE6
MÁY CHIẾT BÉO TỰ ĐỘNG
Automatic Solvent Extractors
MODEL: SER158/6
MÁY ĐO CHỈ SỐ CHẢY CỦA NHỰA
Melt Flow Index Tester
MODEL: QC-652S
MÁY ĐO ĐỘ NÉN THÙNG
Box Compression Tester
MODEL: QC-121D2, QC-121M2F, QC-121M2F
MÁY ĐO ĐỘ BỤC
Bursting Strength Tester
MODEL: QC-116, QC-115
MÁY ĐO KÉO NÉN THỦY LỰC (300~2000kN)
Hydraulic Universal Testing Machine
MODEL: QC-958, QC-956, QC-954, QC-952
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG
Automatic Kjeldahl Distillation Unit
MODEL: UDK159
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (5kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-548 Series
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (20kN)
Universal Testing Machines
MODEL: QC-506 Series
COMPUTRAC VAPOR PRO XL
Chemical Free Moisture Analysis
COMPUTRAC MAX 5000XL
Moisture, Solids & Ash Analyzer
MÁY PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CT3
CT3 Texture Analyzer
MODEL: CT3
MÁY ĐO ĐỘ RƠI CỦA BỘT
PFT Powder Flow Testers
MODEL: PFT
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN,MỰC IN
KU-3 Viscometer
MODEL: KU3
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CẢM ỨNG
DV2T Touch Screen Viscometer
MODEL:DV2T
Scroll Up