CỐC ĐO TỶ TRỌNG
Specific Gravity Cup
MODEL: VF2097, VF2098, VF2099, VF2100

https://www.tqcsheen.com/en/product/pyknometer-iso-2811-din-53-217-astm-d-1475-en/

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
MÁY ĐO ĐỘ BÓNG SƠN
Glossmeter
MODEL: GL0010, GL0030
THƯỚC KÉO MÀNG SƠN
Baker Film Applicator
MODEL: VF2145, VF2146, VF2147
THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN SƠN
Grindometers or Fineness of Grind Gauges
MODEL: VF21XX
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
Digital Krebs Viscometer
MODEL: SH1349
Scroll Up